27. Januar 1947 – 27. Januar 2017

70 let

Nov-avto

 

Turnšek Marjanu za 60 let

 

Okrogli jubilej – 60 letnico – je 12. septembra praznoval naš Marjan Turnšek, član, podpoveljnik gasilske enote 2. kategorije in predsednik komisije za veterane PGD Lokrovec – Dobrova.
Toničev Marjan, kot ga domačini imenujemo (turnškovi domačiji se po domače reče pri Tonič) se je gasilstvu zapisal že davnega leta 1967, ko je stopil po očetovih in bratovih stopinjah in se včlanil v takratno gasilsko društvo Lokrovec, katerega član je še danes.
Kljub temu, da je že v rani mladosti prevzel kmetijo svojih staršev in je s svojim delom, izobraževanjem in izpopolnjevanjem na področju kmetijstva skrbel za razvoj kmetije je vedno našel čas za delo in izobraževanje v gasilstvu.
Od leta 1974 ko je opravil izpit za gasilca, je nadaljeval z izobraževanjem vse do leta 2002, ko je pridobil naziv gasilskega častnika II. stopnje. Vmes je opravil še tečaje za vodjo enote, strojnika in tečaj za sodnika gasilskih in gasilsko-športnih disciplin. Vsa leta operativnega dela v društvu, je kot član vseh kategorij desetin sodeloval na različnih tekmovanjih, kot mentor skrbel za razvoj in izpopolnjevanje mladih, danes pa so njegova skrb veteranke in veterani.
Ogromno ur dela je vložil v izgradnjo gasilskega doma in okolice. Včasih se je velikokrat dolgo v noč slišalo petje njegove žage za les, kjer je nastajalo ostrešje za dom, za hiše krajanov in ne nazadnje za ostrešje gasilskega doma DVD Gojanec pri Varaždinu.
Za svoje delo v gasilstvu je prejel številna priznanja, plakete, zahvale in diplome, med katerimi so tiste najpomembnejše gasilsko odlikovanje II. in I. stopnje in gasilska plamenica III. in II. stopnje.
Kako širok, velik in pomemben je njegov prispevek pri delu v gasilstvu, kmetijstvu, družbenopolitičnem življenju, za delo v KS Ostrožno in samem kraju je priznanje mestne občine Celje, saj je v letu 2015 prejel bronasti grb mesta Celja.
Dragi Matjan, članice in člani PGD Lokrovec – Dobrova smo veseli in ponosni, da si naš član, da smo tvoji prijatelji, da še vedno poiščeš čas za pomoč in prenos svojega bogatega znanja na mlajše, ki prihajajo za tabo.
Vsi skupaj ti ob tvojem velikem jubileju želimo vse najboljše, predvsem zdravja, sreče, zadovoljstva in uspehov na vseh področjih dela in seveda osebnem – družinskem življenju. Vsekakor pa ne pozabi na nedeljske dopoldneve v gasilskem domu, da bomo skupaj komu nazdravili, kaj pametnega dorekli in tu pa tam poizkusili, če so salame že suhe.

Lokrovec, 13. September 2016                                                                                                                                                                                                 za PGD Lokrovec – Dobrova     Drago Lipovšek

Gregu Turnšku za 30 let

G LAVNI, NAJVEČJI KMET V LOKROVCU SI TI,
SAJ ZJUTRAJ, KO SE ZDANI,
ŽE ZA DELO PRIMEŠ TI.

R ES JE, DA VELIKO ČASA ZA GASILCE NIMAŠ TI,
ZATO SMO PA MI DANES K TEBI VOŠČIT PRIŠLI.

E LANA ZA DELO TI NIKOLI NE ZMANJKA.
KO PA PO CESTI Z JOHNDEEROM DRVIŠ,
TE ŽE PO MAŠINI SLIŠIMO, KAKO NA GAS TIŠIŠ.

G LEJ, DA SI BOŠ VEČ ČASA ZASE VZEL,
S PRIJATELJI SE FINO V GASILSKEM DOMU IMEL.

A MPAK ZDAJ PA SKUPAJ NAZDRAVI Z NAMI,
SAJ VEŠ, DA TE IMAMO RADI.

Lokrovec, 28. 2. 2014 za PGD Lokrovec – Dobrova
Mojca Križnik

Emilu Žlendru za 70 let

 

Okrogli jubilej – 70 letnico – je 23. oktobra praznoval Emil Žlender, član upravnega odbora, predsednik komisije za odlikovanja in priznanja, veteran in častni član PGD Lokrovec – Dobrova.
Emil se je gasilstvu zapisal že pred dobrimi dvainpetdesetimi leti, natančneje 1.3.1961 leta, ko je kot član kolektiva tovarne emajlirane posode EMO Celje vstopil v takratno industrijsko gasilsko društvo EMO Celje.

Na osnovi svojega vestnega ter neumornega dela in nenehnega strokovnega izobraževanja je leta 2002 prejel čin višji gasilski častnik II. stopnje. Opravil je vrsto tečajev kot so: tečaj za vodjo enote in enot, tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi, tečaj za strojnika in tečaj za sodnika gasilskih in gasilsko – športnih disciplin.

Opravljaj je številne odgovorne operativne in organizacijske funkcije. Bil je poveljnik in predsednik IGD Emo Celje, podpredsednik in predsednik PGD Lokrovec – Dobrova in predsednik komisije za odlikovanja in priznanja pri GZ Celje. Danes je član komisije za veterane in član UO pri GZ Celje ter predsednik komisije za odlikovanja in priznanja in član UO PGD Lokrovec – Dobrova.

Za vso svoje dolgoletno delo je prejel številna priznanja, plakete in diplome med drugimi gasilsko odlikovanje III. stopnje, gasilska plamenica II. in I. stopnje,odlikovanje za hrabrost, odlikovanje za posebne zasluge, srebrna medalja in srebrna gasilska zvezda Hrvaške, plaketa veterana in še bi lahko naštevali.

Emil, članice in člani PGD Lokrovec – Dobrova se še kako zavedamo, da smo imeli veliko srečo, da te je sicer žalostna situacija zapiranja in prenehanje delovanja nekoč ponosa slovenske industrije EMO Celje (z zapiranjem tovarne je prenehalo tudi delovanje IGD EMO) in seveda osebno prijateljstvo z našim članom Jankom Turnškom iz čisto drugega konca Celja pripeljala v Lokrovec.
S tvojim prihodom v društvo je na osnovi intenzivnega izobraževanja zaživelo operativno delo, Obudil si desetino deklet, ki je že v letih 1951-52 bila ena izmed najboljših v Sloveniji, da so pričele ponovno vaditi in tekmovati kot desetina veterank in ponovno postale ene izmed najboljših – tudi med moškimi ekipami – v Sloveniji. Pričela je delovati in tekmovati moška desetina veteranov, žensko »A« desetino pa si popeljal do tretjega mesta v Sloveniji.
Lahko rečemo, da si s sabo prinesel prijateljsko sodelovanje med nekoč IGD EMO – PGD Jarenina, danes PGD Lokrovec Dobrova – PGD Jarenina.

Dragi Emil, članice in člani PGD Lokrovec – Dobrova, ti ob tvojem jubileju želimo predvsem veliko zdravja, zadovoljstva in sreče v družinskem kot tudi gasilskem življenju.

Na zdravje, še na mnoga leta!

Lokrovec, 2.11.2013 
                                                                            
za PGD Lokrovec – Dobrova
Drago Lipovšek

Gvidu Paru za 50 let

Zadnji dan meseca avgusta – 31.08.2013 – je naš član, Gvido Par dopolnil lep jubilej – 50 let.
Gvido se je kot dvanajst letni pionir 28.08.1975 leta vpisal v gasilsko društvo Lokrovec- Dobrova. V svojem osemintrideset letnem članstvu v društvu je s svojim delom na organizacijskem področju, vzdrževanju gasilskega doma, opreme in izobraževanju na operativnem delu veliko prispeval k uspešnemu razvoju, delovanju in ugledu društva.
Opravil je tečaj za vodjo enot in pridobil čin gasilski častnik I. stopnje. Eno mandatno obdobje je bil predsednik GD, danes pa je že drugi mandat predsednik nadzornega odbora društva.

V društvu pa mu izrekamo veliko » HVALA « za prispevek in delo na vzporednih dejavnostih, ki krasijo naše društvo. Bil je pobudnik in gonilna sila pri izdelavi in postavitvi 5 metrskega adventnega venca, ob božiču postavitvi klasičnih in kasneje živih jaslic in izdelavi, nošenju in postavitvi 20 in več metrske velikonočne butare pri cerkvi sv Duha.
Za svoje delo je poleg zahval in diplom prejel še značko za 30 let dela in priznanje gasilske zveze III. In II. stopnje.

Gvido, ob tvojem jubileju ti članice in člani PGD Lokrovec – Dobrova želimo vse najboljše, veliko zdravja, sreče in zadovoljstva, lahko rečemo kar v krogu gasilcev, ker so tako ali tako vsi odrasli člani tvoje družine, ( upamo, da bo tudi najmlajši šel po dedijevih stopinjah ) člani GD.

Lokrovec, 3. September 2013

za PGD Lokrovec – Dobrova
Drago Lipovšek

Dušanu Žniderju za 50 let

V mesecu juliju oziroma točno 21.07.2013 je naš član Dušan Žnidar dopolnil lep jubilej – 50 let.

Dušan je ves čas, vse od 28.08.1975, ko je kot dvanajst letni pionir vstopil v gasilske vrste prostovoljnega gasilskega društva Lokrovec-Dobrova, aktivno sodeloval pri razvoju društva, se strokovno usposabljal, napredoval in opravljal odgovorne funkcije.

Poleg osnovnega tečaja za gasilca, je opravil še tečaje za strojnika, vodjo enote, vodjo skupine, vodjo enot, tečaj za uporabnika dihalnega aparata in tečaj za sodnika gasilskih in gasilsko – športnih disciplin.
S stalnim izobraževanjem je pridobil čine gasilca,gasilca I. stopnje, nižji gasilski častnik, gasilski častnik in gasilski častnik I. stopnje. Od pomembnih funkcij, je bil štiri leta poveljnik gasilske enote 2. Kategorije.
Za svoje dolgoletno delo je prejel poleg priznanj in pohval še značko za dolgoletno delo – 30 let in gasilsko plamenico III. stopnje.

Dušan, za tvoje delo in prispevek k razvoju društva se ti gasilke in gasilci PGD Lokrovec-Dobrova posebej zahvaljujemo, ob tvojem jubileju pa ti članice in člani želimo vse najboljše, obilo zdravja, sreče in zadovoljstva tako v gasilstvu kot osebnem življenju.

Lokrovec, 12.08.2013

za PGD Lokrovec-Dobrova
Drago Lipovšek

Janku Turnšku za 60 let

Okrogli jubilej – 60  letnico – je 13. avgusta praznoval naš Janko Turnšek, član in namestnik predsednika PGD Lokrovec – Dobrova.

Janko, ali kot mu mnogi domačini radi rečemo  Tuničev Janez (turnškovi domačiji se po domače reče pri Tunič) se je gasilstvu zapisal že davnega leta 1967, ko je stopil po očetovi stopinjah in se včlanil v takratno gasilsko društvo Lokrovec. Njegov podpis na pristopni izjavi je za njega pomenil, da se je gasilstvu zapisal kot pravimo z dušo in telesom.

Njegovo delo v gasilstvu pa je vse od takrat pa do danes bilo nekako v skladu z njegovim nemirnim duhom, kar pomeni biti nenehno v gibanju, iskati nekaj novega, učinkovitejšega oziroma boljšega, vso pridobljeno znanje, prakso in izkušnje pa posredovati mladim v gasilstvu, sodelavcem v podjetju, prijateljem doma in onstran meja.

Težko je v nekaj vrsticah opisati vso njegovo petinštiridesetletno delo in aktivnosti v gasilstvu. Z nenehnim neumornim delom in izobraževanjem je pridobil veliko specialnosti, opravil razne tečaje in dosegel čin visoki gasilski častnik II. stopnje.

Opravljal je številne najodgovornejše operativne funkcije kot so: poveljnik gasilske enote 2. kategorije, poveljnik GZ, regijski poveljnik, član poveljstva GZS in štaba operative GZS.Poleg operativnih, je tu še veliko pomembnih organizacijskih funkcij: predsednik GD, predsednik nadzornega odbora GD, član upravnega in izvršilnega odbora GZ, član upravnega in izvršilnega odbora GZS, podpredsednik GZS. Danes je namestnik predsednika in član upravnega odbora GD, član upravnega in izvršilnega odbora GZ in član upravnega odbora GZS.

Njegov dom danes lepšajo in krasijo številna priznanja, pohvale, diplome in plakete, med katerimi so tiste najpomembnejše gasilsko odlikovanje II. in I. stopnje, gasilska plamenica III., II. in I. stopnje, bronasti in srebrni znak civilne zaščite, odlikovanje za posebne zasluge, priznanje Matevža Haceta….

Dragi Janko, članice in člani PGD Lokrovec – Dobrova smo ponosni, da si naš član, da poleg obilo dela in skrbi za vsa podjetja, ki jih vodiš in družino poiščeš še čas za delo v društvu, pomoč in prenos svojega bogatega znanja na mlado generacijo, ki prihaja za tabo.

Vsi skupaj, pa ti ob tvojem velikem jubileju še enkrat želimo vse najboljše, veliko zdravja, sreče in zadovoljstva tako v gasilstvu kot osebnem življenju in , da bi se še mnogo let ob nedeljah dopoldne dobivali v našem gasilskem domu, komu nazdravili in kaj pametnega pogruntali. Pa ne pozabi na bučnice.  

Lokrovec, 22.03.2012
                                   
za PGD Lokrovec -Dobrova
Drago Lipovšek

 

Srečku Pliberšku za 50 let

Meseca februarja, točno 22.02.2012 je Srečko, po gasilsko in domače Sreči praznoval srečanje z Abrahamom.

Sreči  je kot 8 letni pionir po logiki sledil stopinjam očeta Jožeta gasilec, mama Anica gasilka, starejši brat Zvone gasilec in je tako 12.04 1970 leta še sam vstopil v pionirske vrste  gasilskega  društva Lokrovec. Na operativnem področju je aktivno  sodeloval tako v pionirskih, mladinskih in « A« in »B« članskih desetinah. Rezultat dobrega dela vseh enot so številna priznanja in pokali, ki krasijo vitrine v našem domu. Na osnovi stalnega izpopolnjevanja in izobraževanja je leta 1981 pridobil čin gasilca I. stopnje, leta 1983 čin gasilca II. stopnje, leta 1997 čin gasilskega častnika I. stopnje in leta 2002 čin gasilskega častnika II. stopnje. V društvu je opravljal odgovorne funkcije, med drugim je bil vodja oddelka-desetar in podpoveljnik gasilske enote 3. kategorije. Poleg operativnega dela je prav tako aktivno sodeloval  pri organizaciji raznih prireditev, urejanju doma in okolice ter izgradnji gasilskega doma.

Za dobro delo v društvu, za dobre rezultate na tekmovanjih, za uspešne intervencije in pomoč pri ostalih naravnih nesrečah je prejel  številna društvena in občinska priznanja, diplome in zahvale, med drugim priznanje gasilske zveze Celje I. in II. stopnje.

Sreči, gasilke in gasilci PGD Lokrovec-Dobrova ti ob tvojem jubileju iskreno čestitamo, želimo obilo zdravja in uspehov v osebnem-družinskem življenju, športu in druženja v gasilstvu.

Lokrovec, 22.05.2012
za PGD Lokrovec – Dobrova
Drago Lipovšek

Jožetu Počivavšku za 60 let

V  marcu oziroma točno 22.03.2012 je naš član Jože Počivavšek dopolnil lep jubilej – 60 let.

Četrtek 22. Marca  2012 je bil lep sončen dan, ko smo se člani PGD Lokrovec-Dobrova s kombijem odpravili na drugi konec Slovenije, v prelepi turistični kraj Podčetrtek, kjer domuje na izredno lepo urejeni in turistično usmerjeni domačiji v krogu svoje družine naš dolgoletni član in prijatelj Jože Počivavšek.

Jože se je že kot pionir zapisal gasilstvu in je skozi vsa leta trdega in neumornega dela ter rednega izobraževanja pridobil čin gasilski častnik II. Stopnje. Res je in je tudi razumljivo, da je zaradi krajevne oddaljenosti manj delaven na operativnem področju, so pa zato neprecenljive vrednosti njegove bogate misli in lepe besede, ki jih v obliki zapisov o naših prireditvah preslika na papir. Zelo pomembna in cenjena je njegova pomoč pri organizaciji samih prireditev, zbiranju prostovoljnih prispevkov, iskanju sponzorjev – donatorjev, katerih je v  teh težkih časih vse manj. Vitrine v njegovem domu krasijo poleg tisočerih predmetov neprecenljive zgodovinske vrednosti tudi številne diplome, pohvale in priznanja, ki jih je prejel za svoj prispevek k razvoju in napredku gasilstva.

Namen našega obiska je bil, presenetiti Jožeta, mu stisniti roko in zaželeti, še mnogo let zdravja in sreče v krogu družine, gasilcev, med svojo bogato zbirko starih predmetov,  v bližini konjev in vinograda. Presenečenje je uspelo, saj se je veselo razpoloženje ob harmoniki in pesmi zavleklo dolgo v noč.

Jože, najenostavneje je reči hvala za vse in še na mnoga leta.

Lokrovec, 22.03.2012
za PGD Lokrovec – Dobrova
Drago Lipovšek

Tonetu Kuzmanu za 60 let

Tona, kot ga kličemo gasilci in prijatelji  je v mesecu maju točno 17.05.2012 praznoval lep jubilej – 60 let.

Kot 20 letni mladenič je 28. avgusta Leta 1972 vstopil med gasilce in postal član Gasilskega društva Lokrovec. Vsa leta, vse do bližajoče se letošnje upokojitve  je aktivno – pa čeprav mu služba voznika ni  dopuščala veliko prostega časa – sodeloval pri delu, pripravi in organizaciji raznih prireditev, urejanju okolice, izgradnji gasilskega doma in restavriranju stare opreme. Tako danes prva društvena  60 let stara 800 litrska črpalka  znamke Rozenbauer  obnovljena krasi pročelje doma.

Vsa leta dela in obstoja Moškega pevskega zbora je bil je bil njegov nepogrešljivi član, saj je s svojo vedrino, dobrim glasom in humorjem veliko prispeval k dobremu delovanju  zbora.

Leta 1996 je pridobil čin gasilca I. stopnje in leta 2007 čin gasilca II. stopnje.  Za svoje delo je prejel značke za 10, 20 in 30 let, priznanje Gasilske zveze Celje II. stopnje in diplomo – priznanje za pomoč in požrtvovalno delo pri poplavi.

Tone, za tvoj jubilej ti gasilke in gasilci PGD Lokrovec-Dobrova iskreno čestitamo, želimo veliko zdravja in dolgoletnega druženja z nami.

 Lokrovec, 22.05.2012
za PGD Lokrovec – Dobrova
Drago Lipovšek